върнете се на началната страница

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Като използвате този сайт, Вие се съгласявате с настоящите условия за ползване.

Достъпът до и използването на сайта от Ваша страна се подчинява на настоящите условия за ползване и всички приложими закони и разпоредби. Като осъществявате достъп до и използвате сайта, вие приемате тези условия за ползване без ограничения и резерви и потвърждавате, че всякакви други споразумения между вас и “Имерсика ООД” (“IMMERISCA”) в тази връзка се заменят от настоящите условия. Ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване без ограничения и резерви, Ви молим да напуснете сайта.

2. Собственост над съдържанието.

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не само целият текст и всички изображения („съдържанието“), са собственост и защитени с авторски права на IMMERISCA или други лица, като всички права са запазени, освен ако не е посочено друго. Всяко съдържание, представляващо търговска марка, лого или марка за услуги, се явява също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на IMMERISCA или други лица. Строго се забранява използването от Ваша страна на каквото и да е съдържание по начин, различен от предвидения в тези условия за ползване, без писмено разрешение от собственика на съдържанието. Уведомяваме ви също, че VR Express настойчиво ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата сила на закона, включително чрез търсене на наказателно преследване.

3. Използване на сайта от Ваша страна.

„Имерсика  ООД“ ви дава разрешение да използвате сайта както следва: С изключение на изображенията на хора или места, разположени извън раздела „Пресцентър“ на сайта, можете да изтегляте съдържание, но само за нетърговска, лична употреба и при условие да запазите всички включени към съдържанието обозначения за авторски права, лицензи и пр; Нямате право да използвате изображения, видеа или статии, разположени извън раздела „Блог“ на сайта, без писмено разрешение от „Имерсика  ООД“; Съдържанието в раздела „Блог“ на сайта може да се възпроизвежда единствено за редакционни цели в ежедневни вестници, общоразпространявани новинарски списания, търговски публикации и електронни медии;Нямате право да разпространявате, променяте, копирате (освен съгласно указаното по-горе), пренасяте, излагате, използвате повторно, възпроизвеждате, публикувате, предоставяте лицензи за, създавате производни творби от, прехвърляте, продавате или използвате по друг начин съдържанието, без писмено разрешение от  „Имерсика  ООД“; Забранено е да използвате сайта за публикуване или пренасяне на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, оклеветяващо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или сквернословно съдържание и каквито и да са материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което би било сметнато за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би било в нарушение на какъвто и да е закон.  „Имерсика ООД“ напълно ще съдейства на всички правоохранителни органи при всякакви съдебни разпореждания, с които се иска от или нарежда на  „Имерсика  ООД“ да разкрие самоличността на всеки, който публикува или пренася такава информация или материали. Забранено е да използвате сайта с цел реклама или представяне на търговски предложения.

4. Защита на личната информация

Всички лични данни (например Вашето име, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща), които изпращате на сайта по електронна поща или по друг начин, ще се използват от  „Имерсика  ООД“ в съответствие с Уведомлението за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на сайта, например въпроси, коментари, предложения и пр., ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

5. Предупреждение за липса на гаранции

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА И ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА, КАКВОТО Е, БЕЗ НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, В ТОВА ЧИСЛО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ИЛИ ДРУГА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ ЗА ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ. Имайте предвид, че е възможно някои законодателства да не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, поради което някои от изложените по-горе ограничения могат да не се отнасят за вас. Без да се ограничава горното,  „Имерсика  ООД“ не гарантира и не се ангажира, че използването на каквото и да е съдържание от ваша страна няма да е в нарушение на правата на трети лица и че съдържанието ще бъде точно, пълно или актуално. Полагаме всички разумни усилия, за да представяме на сайта точна и актуална информация. IMMERSICA обаче не дава гаранции и не поема ангажименти по отношение на точността, верността и надеждността на съдържащата се в сайта информация. Следователно VR Express не поема отговорност за никакви пропуски и грешки (в това число, без ограничение, типографски и технически грешки) в съдържанието на сайта. Информацията на сайта подлежи на промяна без известие. Освен това, във връзка с всякакви дискусии, системи за разговори (chats), публикации, пренасяни данни, форуми (bulletin boards) и пр., които могат да бъдат поместени на сайта,  „Имерсика  ООД“ не поема никаква отговорност, произтичаща от разположени на тези места в сайта материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, оклеветяващо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или сквернословно съдържание и каквито и да са материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което би било сметнато за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би било в нарушение на какъвто и да е закон.

6. Връзки към сайтове на трети лица

Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, притежавани или управлявани от лица, различни от „Имерсика ООД“. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. „Имерсика ООД“ не контролира и не носи отговорност за съдържанието, Уведомленията за защита на личните данни или сигурността на тези сайтове. Без да се ограничава гореизложеното, „Имерсика  ООД“ изрично отрича всякаква отговорност в случай че тези сайтове:нарушават правата върху интелектуална собственост на трети лица;са неточни, непълни или подвеждащи;не са годни за търговска или друга конкретна цел; не обезпечават достатъчна сигурност; съдържат вируси или други зловредни елементи; или са клеветнически или опозоряващи. Освен това „Имерсика  ООД“ не е изразила одобрението си относно съдържанието на тези сайтове и предлаганите в тях продукти и услуги. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този сайт, правите това на свой собствен риск и без разрешение от „Имерсика  ООД“.

7. Контрол на износа

Софтуерът и останалите материали от този сайт могат да подлежат на контрол на износа според законите на Съединените американски щати. Законите на Съединените американски щати за контрол на износа забраняват износа на определени технически данни и софтуер към някои територии. Софтуер от този сайт не може да се изтегля или изнася: в (или към гражданин или жител на) Куба, Ирак, Либия, Северна Корея, Иран, Судан, Сирия или друга страна, на която Съединените американски щати са наложили ембарго върху стоки, както и към което и да е лице, включено в списъка на Министерство на финансите на Съединените американски щати, озаглавен „Лица от специално определени страни“, или в „Таблицата със заповеди за отказ“ на Министерство на търговията на САЩ. „Имерсика ООД“ не дава разрешение за изтегляне или износ на такъв софтуер или технически данни от този сайт към която и да е юрисдикция, забранена от законите на Съединените американски щати относно износа.

8. Актуализации на условията

„Имерсика ООД“ може по всяко време да преработва тези условия за ползване чрез актуализиране на настоящата публикация. Тези преработени версии са задължителни за вас.

9. Закони и юрисдикция

Тези условия за ползване и използването на сайта от ваша страна са подчинени на законите на България, независимо от избора му на правни разпоредби. Съдилищата с обща компетентност, разположени в България , имат изключителна юрисдикция над всички спорове, които произтичат от, са свързани с или се отнасят до тези условия за ползване и/или сайта или при които тези условия за ползване и/или сайтът са съществено обстоятелство.

cookies icon

Този сайт използва бисквитки. Научи повече.